Biệt Thự Hoàng Gia

4.800

Tên Dự Án: Biệt Thự Hoàng Gia

Vị trí: Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Quy Mô Dự Án:

  • Loại hình: Căn Hộ
  • Diện tích khu đất: 2.800 m²
  • Số tầng: 1 hầm, 3 tầng
  • GFA: 4.800 m²