Dự Án Phùng Khắc Khoan

  • Địa chỉ: 16e, Phùng Khắc Khoan, Q.1, Tp.HCM
  • Khách hàng: Novaland
  • Năm hoàn thành: 2014
Danh mục: