Dự Án Hằng Hữu

2.400

  • Vị trí: 06 Nguyễn Thông, Quận 3, Tp.HCM, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 541 m²
  • Diện tích xây dựng: 400 m²
  • Tổng diện tích sàn: 2.400 m²
  • Chiều cao công trình: 21 m
  • Số tầng cao: 6
Danh mục: