các công ty thành viên

Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản D&D

Địa chỉ: Tòa nhà D&D Tower, 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (028) 39 209 736
Fax: (028) 39 209 736

Công ty CP D&D Engineering Construction

Trụ Sở Chính: Tòa nhà D&D Tower, 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.HCM.
Điện Thoại: (028) 38 388 886

VPĐD Đà Nẵng:  85 Nguyễn Sơn, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Điện Thoại: (023) 6363 8886

Email: info@ddec.com.vn
Website: www.ddec.com.vn

Công ty CP D&D Interior Decoration

Địa chỉ: Tòa nhà D&D Tower, 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 209 737
Fax: (028) 39 209 737