Trường Cao Đẳng Cộng Đồng

4.500

  • Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 45.000 m²
  • Diện tích xây dựng: 15.000 m²
  • Tổng diện tích sàn: 4.500 m²
  • Chiều cao công trình: 30 m
  • Số tầng cao: 7
  • Năm hoàn thành thiết kế: 2013