Trường Trung Học CCI

41.000

  • Tên dự án: Trường Trung học CCI
  • Vị trí: Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 45.000 m2
  • Diện tích xây dựng: 16.500 m2
  • Tổng diện tích sàn: 41.000 m2
  • Chiều cao công trình: 25 m
  • Số tầng cao: 6
  • Năm hoàn thành: 2009