Ban Trị Sự Tỉnh Đồng Nai

2.800

Gói thầu tham gia:

  • Thiết kế 

Thông tin dự án: 

  • Tên Dự Án: Ban Trị Sự Tỉnh Đồng Nai
  • Vị trí: Biên Hòa, Việt Nam
  • Chủ Đầu Tư:
  • Loại dự án: Công cộng
  • Năm hoàn thành thiết kế: 2010

Quy Mô Dự Án:

  • Diện tích khu đất: 5.500 m² 
  • Số tầng: 2 tầng
  • GFA: 2.800 m²
Danh mục: , Từ khóa: