Ban Trị Sự Tỉnh Đồng Nai

2.800

  • Vị trí: Biên Hòa, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 5.500 m²
  • Diện tích xây dựng: 988 m²
  • Tổng diện tích sàn: 2.800 m²
  • Chiều cao công trình: 12 m
  • Số tầng cao: 2
  • Năm hoàn thành thiết kế: 2010