Câu Lạc Bộ Sách

1.200

  • Vị trí: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 2.670 m²
  • Diện tích xây dựng: 600 m²
  • Tổng diện tích sàn: 1.200 m²
  • Số tầng cao: 2
  • Chiều cao công trình: 10 m