Chuyên viên QS/Đấu thầu

– Số lượng: 01.

– Giới tính: Nam/Nữ.

– Mức lương: Thỏa thuận.

Mô tả công việc

Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán AB và BB’:

+ Hồ sơ thanh quyết toán A-B.

* Kiểm tra khối lượng/giá trị thanh toán, quyết toán, phát sinh của Dự án theo Hợp đồng, PLHĐ để báo cáo đến cấp trên trực tiếp/cấp trên gián tiếp (CTTT/CTGT) cùng các bên liên quan.

* Tham gia giải trình khồi lượng/giá với các bên khi có yêu cầu từ CTTT/CTGT.

+ Hồ sơ thanh quyết toán B-B’.

* Kiểm tra tính đúng đủ của khối lượng/giá trị thanh toán, quyết toán, phát sinh của NTP theo Hợp đồng, PLHĐ để thống nhất với các bên liên quan.

* Làm rõ và tham gia giải trình khối lượng/giá trị với các bên khi có yêu cầu từ CTTT/CTGT.

– Xây dựng BOQ phục vụ đấu thầu:

+ Kiểm tra thông tin chi tiết (BOQ, Spec, Bản vẽ,…của HSMT) gửi CTTT.

+ Thực hiện làm rõ, yêu cầu bổ sung các thông tin nhằm phục vụ cho công tác lập hồ sơ giá đến CTTT/phòng ban liên quan (nếu có).

+ Thực hiện các câu hỏi làm rõ HSMT về giá (TCO/RFI).

+ Thực hiện lập BOQ giá vốn, danh mục vật liệu.

+ Tương tác BP. MEP làm rõ phạm vi công việc giữa BOQ xây dựng và MEP.

+ Đề xuất CTTT về phương án lựa chọn giá cos, phương án tối ưu (VE, VO)…

+ Thực hiện làm rõ giá với bên mời thầu khi có yêu cầu từ CTTT (nếu có).

– Thực hiện hồ sơ pháp lý phục vụ đấu thầu:

+ Tập hợp đề xuất kỹ thuật, HSNL, công chứng, scan tài liệu, đóng hồ sơ, đóng thùng,…

– Kiểm tra và xác nhận các đề xuất vật tư, thiết bị:

+ Theo dõi, kiểm tra và xác nhận các đề xuất vật tư thiết bị của dự án được phan công phụ trách trong phạm vi chức năng của Phòng QS.

+ Kiểm soát các hao hụt vật tư, thiết bị với NTP theo quy định của hợp đồng đã ký, định mức XDCB hoặc định mức công ty đã ban hành.

+ Thông tin báo cáo kịp thời khi có sự khác biệt với dự toán hoặc hợp đồng.

– Các công việc khác:

+ Lập khối lượng chi tiết bổ sung (nếu có) theo đầu mục dự toán trúng thầu khi có yêu cầu từ CTTT/CTGT.

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CTTT và Ban Giám đốc phòng.

+ Lập báo cáo công việc, lưu trữ tài liệu hồ sơ theo đúng quy định của phòng và Công ty.

Yêu cầu công việc

– Trình độ: Tốt nghiệp đại học.

– Kinh nghiệm: 05 năm trở lên.

– Sử dụng thành thạo Excel, Word, các phần mềm tính toán liên quan.

– Trung thực, thẳng thắn.

– Nhanh nhẹn, đạo đức tốt, chịu khó làm việc dưới áp lực cao, sức khỏe tốt, có tinh thần cầu tiến.

Quyền lợi được hưởng

– Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau thời gian thử việc.

– Quà mừng sinh nhật.

– Nghỉ mát hàng năm.

– Sinh hoạt team building.

– Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

– Khám sức khỏe định kỳ.

– Thưởng các ngày lễ trong năm, cuối năm.

Nơi làm việc

– Các dự án tại TPHCM và khu vực tỉnh (nếu có).