KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH

Kế toán công trình Số lượng: 01. Giới tính: Nam/Nữ. Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm. Mức lương: Thỏa thuận. Mô tả công việc Kiểm tra, cập nhật số lượng vật tư, trang thiết bị CC-DC, TSCĐ Nhập – Xuất hàng ngày theo phiếu nhập – xuất […]

CHỈ HUY PHÓ MEP

Chỉ huy phó MEP Số lượng: 02. Giới tính: Nam. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng. Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm. Mức lương: Thỏa thuận. Mô tả công việc Lập bản vẽ BPTC chi tiết, bản vẽ shop drawing của phần việc phụ trách trình chỉ huy trưởng […]

CHỈ HUY PHÓ

Chỉ huy phó Số lượng: 01. Giới tính: Nam. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng. Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Thay mặt Chỉ huy trưởng điều hành và quản lý các tổ, đội và các nhà thầu phụ trong […]

Kỹ sư Shop drawing

Kỹ sư  Shop drawing Số lượng: 02. Giới tính: Nam. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng. Kinh nghiệm: tối thiểu 04 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Lập bản vẽ BPTC chi tiết, bản vẽ shop drawing của phần việc phụ trách trình chỉ huy […]

Kỹ sư QA-QC

Kỹ sư  QA-QC  Số lượng: 02. Giới tính: Nam. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng trở lên. Kinh nghiệm: tối thiểu 04 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Theo dõi và lập nhật ký công trình. Kiểm tra chất lượng thi công và thực hiện theo quy […]

Kỹ sư MEP

Kỹ sư  MEP  Số lượng: 01. Giới tính: Nam. Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ điện. Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Phụ trách toàn bộ phần M&E của công trình do trưởng phòng và chỉ huy trưởng phân công. Lập bản vẽ […]

Kỹ sư QS

Kỹ sư QS Số lượng: 02. Giới tính: Nam/Nữ. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng. Kinh nghiệm: tối thiểu 04 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Kiểm soát toàn bộ khối lượng thi công phù hợp với hồ sơ của dự án, […]