Nhà Máy Right Rich Việt Nam

15.000

  • Tên Dự án: Xưởng Right Rich Việt Nam
  • Vị trí: Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
  • Diện tích xây dựng: 15.000 m²
  • Diện tích khu đất: 31.598 m²
  • Chiều cao công trình: 15,3 m
  • Năm hoàn thành: 2017