Nhà Máy CTC Vải Không Dệt Việt Nam

8.800

  • Vị trí: Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
  • Diện tích xây dựng: 5.800 m²
  • Diện tích khu đất: 8.800 m²
  • Chiều cao công trình: 12,2 m