Trung Tâm Thương Mại Đông Dương

52.000

  • Tên Dự án: Trung Tâm Thương Mại Đông Dương
  • Vị trí: Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
  • Diện tích khu đất: 62.000 m²
  • Diện tích xây dựng: 12.000 m²
  • Tổng diện tích sàn: 52.000 m²
  • Mật độ xây dựng: 25%
  • Hệ số sử dụng đất: 0,83
  • Chiều cao công trình: 30 m
  • Năm hoàn thành: 2012