Đà Nẵng Coffee Lounge

550

  • Vị trí: Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Tổng diện tích sàn: 714 m²
  • Diện tích xây dựng: 202 m²
  • Hệ số sử dụng đất: 2,5
  • Mật độ xây dựng: 98%
  • Số tầng cao: 2
  • Chiều cao :10 m