Sàn Giao Dịch Novaland Trường Sơn

  • Địa chỉ: 23 Trường Sơn, Tp.HCM
  • Diện tích xây dựng : 773m2
  • Số tầng cao: 5
  • Chiều cao: 30m
Danh mục: