Novaland Truong Son Showflat

  • Địa chỉ: 23 Trường Sơn, Tp.HCM
  • Diện tích xây dựng : 773m2
  • Số tầng cao : 5
  • Chiều cao : 30m
Category: