Penthouse Thảo Điền Pearl

522

  • Địa chỉ: Tòa nhà Thảo Điền Pearl, Số 02 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Q2, Tp. HCM
  • Diện tích: 522 m2
  • Số tầng cao: 1
  • Hoàn thành: 7/2016
Danh mục: