Hội An Homestay

1.230

  • Vị trí: Đường Đỗ Đăng Tuyển, Cẩm Châu, TP.Hội An, Quảng Nam
  • Diện tích khu đất : 1128 m2
  • Diện tích xây dựng: 779,5 m2
  • Diện tích sàn xây dựng : 1230 m2
  • Hệ số sử dụng đất : 1,09
  • Số tầng cao: 2 tầng
Danh mục: