Bệnh Viện Hoàn Cầu

10.050

  • Vị trí: Cà Mau, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 10.050 m²
  • Diện tích xây dựng: 3.000 m²
  • Tổng diện tích sàn: 10.000 m²
  • Số tầng: 2
  • Chiều cao: 10 m
  • Năm hoàn thành dự án: 2010