D&D TOWER DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Diễn tập Phòng Cháy Chữa Cháy là một hoạt động hoạt động hết sức quan trọng và cần thiết giúp mọi người nắm bắt được các kỹ năng, biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy, nâng cao khả năng cứu hộ, thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Nhằm tuyên truyền và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác Phòng cháy – Chữa cháy của tất cả mọi người đang làm việc tại D&D Tower, sáng ngày 20/11/2020, Chủ Đầu Tư và Ban Quản Lý Tòa Nhà D&D phối hợp cùng Công an PCCC Quận 3 tổ chức buổi diễn tập sử dụng phương tiện PCCC cho mọi người đang làm việc tại tòa nhà.

Tham dự diễn tập có đội PCCC tòa nhà, tập thể nhân viên Ban quản lý, nhân viên bảo vệ, vệ sinh, Chủ đầu tư cùng thành viên các công ty đang hoạt động tại tòa nhà được Công An PCCC Quận 3 hướng dẫn cách nhận biết, thực tập sử dụng các các phương tiện chữa cháy và cách thoát hiểm khi có sự cố xảy ra.

Buổi diễn tập là cơ hội để đội chữa cháy tại chỗ (Ban quản lý, bảo vệ, vệ sinh) cũng cố kỹ năng phòng chống, kiểm soát các nguy cơ cháy nổ tại tòa nhà.