Đào tạo An toàn lao động tại công trình D&D Tower

Như thường lệ, 24/10/2017 tại công trình D&D Tower lại tổ chức tập huấn An toàn lao động cho cán bộ công nhân viên dưới sự đào tạo của Giảng viên Lê Văn Thưởng đến từ Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng. Qua những buổi đào tạo này, người lao động sẽ hiểu biết và có ý thức hơn về vấn đề an toàn cho bản thân mình và cho người khác. Góp phần hoàn thành dự án tốt đẹp.

Giảng viên Lê Văn Thưởng
Đông đủ cán bộ công nhân viên công trường tham gia tập huấn
Mọi người đều chăm chú theo dõi bài huấn luyện