ĐÀO TẠO NỘI BỘ 2019: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Để phù hợp với mục tiêu phát triển của D&D nhằm cải thiện chia sẻ Văn hóa và phát triển Nhân viên trong toàn công ty, Phòng Nhân sự đã phối hợp với các phòng ban khác để tổ chức chương trình “Đào tạo nội bộ – 2019: Văn hóa doanh nghiệp “ cho toàn thể nhân viên D&D, những người đóng vai trò chủ chốt trong việc duy trì và phát triển công ty.

Phải làm như thế nào để thúc đẩy mọi người chung tay góp sức cho mục tiêu và lý tưởng chung của toàn công ty? Đó là một trong những câu hỏi phổ biến mà các nhà lãnh đạo và quản lý thường đặt ra cho chính họ. Câu trả lời nằm ở văn hóa. Vậy, văn hóa doanh nghiệp là gì? Làm thế nào văn hóa doanh nghiệp có thể được xây dựng hiệu quả? Làm thế nào có thể đánh giá quá trình phát triển văn hóa?

Văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy hiệu suất và năng suất của các doanh nghiệp. Chương trình này cung cấp cho nhân viên sự hiểu biết và kiến ​​thức về việc tạo ra, xây dựng hệ tư tưởng cốt lõi cho các doanh nghiệp. Điều này bao gồm hình thành tầm nhìn và sứ mệnh của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, xác định các giá trị cốt lõi và từ đó xây dựng niềm tin cốt lõi – động lực để nhân viên tự hào về công ty, để họ hết lòng và nhiệt tình cống hiến khả năng của mình cho công ty.

Ngoài ra, chương trình này cũng giúp mọi người chia sẻ vấn đề của họ, để hiểu về công việc của các bộ phận khác, hiểu về ý thức hệ, giá trị và niềm tin từ đó hình thành nên “tâm hồn”, “văn hóa”,” nét đặc trưng” của doanh nghiệp, hành vi / phản ứng theo thói quen của nhân viên công ty, cách suy nghĩ và hành động của các đội/bộ phận.

Văn hóa doanh nghiệp dường như là một chủ đề mơ hồ, vô hình và khó khăn, nhưng CEO đã trình bày một cách đơn giản và quen thuộc, từ đó giúp mọi người dễ hiểu.