VIHA Hotel

20.062

Tên Dự Án: VIHA Hotel

Vị trí: Đường Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Ông Nguyễn Hoàng Cường

Quy Mô Dự Án:

  • Loại hình: Khách sạn và căn hộ cao cấp ven biển.
  • Diện tích khu đất: 1.562 m²
  • Số tầng: 
    • Khách sạn 26 tầng (1 hầm, khối đế 6 tầng, khối tháp 20 tầng)
  • GFA: 20.062 m²