VIHA Hotel

20.062

Thông tin dự án: 

  • Tên Dự Án: VIHA Time
  • Vị trí: Đường Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
  • Chủ Đầu Tư: Ông Nguyễn Hoàng Cường
  • Loại dự án: Khách sạn và căn hộ cao cấp ven biển.
  • Hạng mục tham gia : Thiết kế 

Quy Mô Dự Án:

  • Diện tích khu đất: 1.562 m²
  • Số tầng: 30 tầng (3 hầm, khối đế 5 tầng, khối tháp 25 tầng)  
  • GFA: 20.062 m²