Tropic Garden Penthouse

450

  • Vị trí: Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Tổng diện tích sàn: 250 m²
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)
Danh mục: