Sai Gon Pearl

  • Địa chỉ: Sai Gon Pearl, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Năm hoàn thành: 2013
  • Diện tích xây dựng:147 m2
  • Tổng diện tích sàn: 555 m2
  • Số tầng cao: 3
  • Khách hàng: DNN.corp
Danh mục: