Khách Sạn Hoàng Diệu

600

  • Vị trí: Hoàng Diệu, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • Diện tích khu đất: 150 m²
  • Diện tích xây dựng:120 m²
  • Tổng diện tích sàn: 600 m²
  • Hệ số sử dụng đất: 4,0
  • Mật độ xây dựng: 80%
  • Chiều cao công trình: 20 m
  • Số tầng cao: 5