Bình Đăng Plaza

44.000

Tên Dự Án: Bình Đăng Plaza

Vị trí: Quốc Lộ 50, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Quy Mô Dự Án:

  • Loại hình: Khu phức hợp căn hộ, thương mại.
  • Diện tích khu đất: 4.606 m²
  • Số tầng: Hai tháp 22 tầng
  • GFA: 44.000 m²