Dự Án Thi Sách

2.200

  • Địa chỉ: 15 Thi Sách, Quận 1, TP.HCM
  • Tổng diện tích đất: 2362 m2
  • Diện tích xây dựng : 2200 m2
  • Mật độ xây dựng : 46%
  • Số tầng cao : 02
  • Chiều cao : 9,75m
Danh mục: