Mercure Hotel

5.254

  • Vị trí: Hồ Huấn Nghiệp, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 571 m²
  • Diện tích xây dựng: 375 m²
  • Tổng diện tích sàn: 5.2254,3 m²
  • Hệ số sử dụng đất: 9,0
  • Mật độ xây dựng: 75%
  • Chiều cao công trình: 50,750 m
  • Số tầng cao: 12